February 23, 2018

การเผยความเป็นไปได้

Jam City

 

ตัวสปินแบบจ่ายเงิน:

 • 5 เหรียญ 14.08%
 • 1 ช้อนไม้ 14.08%
 • 7 เหรียญ 14.08%
 • 1 เค้กสายรุ้ง 14.08%
 • 1 ชีวิตไม่จำกัด (30 น.) 14.08%
 • 3 เหรียญ 14.08%
 • 1 +5 การขยับ 14.08%
 • 99 เหรียญ 1.41%

 

ถุงวัตถุดิบนำเสนอ:

 • 12 คอมม่อน + 2 แรร์ 51.2%
 • 8 คอมม่อน + 4 แรร์ 48.8%

 

หีบวัตถุดิบนำเสนอ:

 • 48 คอมม่อน + 8 แรร์ 51.2%
 • 32 คอมม่อน + 16 แรร์ 48.8%