February 23, 2018

Tiết Lộ Cơ Hội

Jam City

 

Vòng Quay Trả Phí

  • 5 xu 12,5%
  • 10 xu 12,5%
  • +5 lượt đi 12,5%
  • 2x +5 lượt đi 12,5%
  • Vật phẩm tăng cường Chốt Xoay 12,5%
  • Vật phẩm tăng cường Muỗng Gỗ 12,5%
  • Vật phẩm tăng cường Túi Bánh Nướng 12,5%
  • Bánh Cầu Vồng 12,5%