Select Language:

Effective Date: June 15, 2020
Last update date: January 25, 2024

Sekretesspolicy

Jam City, Inc. och dess närstående bolag och dotterbolag (gemensamt kallade ”Jam City”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”) tillhandahåller denna Sekretesspolicy för att informera dig om våra policyer och rutiner angående vår insamling, användning och vårt utlämnande av dina Personuppgifter (enligt definitionen
i tillämplig lagstiftning) i våra spel, webbplatser, applikationer och andra tjänster som vi tillhandahåller (gemensamt kallade ”Tjänster”). 

Denna Sekretesspolicy kan uppdateras från tid till annan, så återkom till den regelbundet. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga ändringar genom att lägga upp den nya sekretesspolicyn på de primära åtkomstpunkterna för Tjänsterna eller på annat sätt som krävs enligt tillämplig lag. Du förstår och godkänner att du anses ha godtagit den uppdaterade Sekretesspolicyn om du fortsätter att använda våra Tjänster efter att den nya Sekretesspolicyn trätt i kraft.

Vissa spel kan ha ytterligare upplysningar om sekretess som inte täcks av denna policy. Se till att du läser alla sekretessupplysningar som publiceras för varje spel som du spelar.

Betydelse av Personuppgifter

”Personuppgifter” betyder information som identifierar en enskild person direkt eller indirekt.
Sådan information kan innefatta, men är inte begränsad till, ditt namn, din postadress, din e-postadress och ditt telefonnummer. 

Personuppgifter inkluderar inte information som har anonymiserats eller aggregerats på ett sätt som gör att det inte finns någon rimlig möjlighet att den kan användas för att identifiera en enskild person, varken i enskildhet eller i kombination med annan information.

Ditt samtycke till insamling, användning och utlämnande

Jam City samlar in, använder, lämnar ut och lagrar Personuppgifter som du tillhandahåller oss med
ditt samtycke.

Vi samlar in, använder och lämnar ut dina Personuppgifter med ditt samtycke eller enligt vad som är tillåtet eller krävs av lagen. Hur vi inhämtar ditt samtycke (dvs. i vilken form detta sker) beror på omständigheterna samt hur känslig informationen är som samlas in. I enlighet med tillämpliga lagar kan ditt samtycke vara uttryckligt eller underförstått, beroende på omständigheterna och hur känsliga Personuppgifterna i fråga är. Om du väljer att tillhandahålla oss Personuppgifter antar vi att du samtycker till insamling, användning och utlämnande av dina Personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

I de flesta fall ber vi dig att ge ditt samtycke vid tidpunkten för insamlingen av dina Personuppgifter. I de fall då vi vill använda dina Personuppgifter för ett ändamål som inte tidigare angetts för dig vid tidpunkten för insamling kommer vi att be dig om ditt samtycke innan vi använder sådan information för detta
nya ändamål.

Du kan återkalla ditt samtycke till vår insamling, användning eller vårt utlämnande av dina Personuppgifter när som helst genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som finns i avsnittet Kontakta oss nedan. Innan vi går vidare och verkställer återkallandet av ditt samtycke kan vi dock behöva få ett intyg på din identitet. I vissa fall kan ett återkallat samtycke innebära att vi inte längre kan tillhandahålla vissa produkter eller tjänster.

Personuppgifter som vi samlar in

När du använder Tjänsterna kan du antingen ge oss Personuppgifter direkt eller indirekt. Vilka kategorier av Personuppgifter som vi samlar in beror på hur du interagerar med oss, våra Tjänster och kraven
i tillämplig lagstiftning. Generellt sett samlar vi in Personuppgifter som du tillhandahåller oss direkt, information som vi inhämtar automatiskt när du använder våra Tjänster och information från andra källor, exempelvis tredjepartstjänster och tredjepartsorganisationer. Mer information om varje kategori
finns nedan.

Uppgifter som vi får direkt

Kontouppgifter: Du behöver inte skapa ett konto hos Jam City för att spela våra spel. Vi kan dock erbjuda dig möjlighet att skapa ett offentligt användar-namn. 

Spelarprogram: Vi kan samla in ytterligare information från dig om du registrerar dig i ett av våra spelarinriktade program, t.ex. namn, e-postadress och postadress. Vi kan också samla in ytterligare information från influencers som vi samarbetar med. Dessa uppgifter beror på vilken typ av samarbete
vi har.

Inköpsuppgifter: Om du väljer att köpa några virtuella varor som en del av din användning av Tjänsterna kan vi eller våra tredjepartsleverantörer av tjänster i den utsträckning detta är möjligt samla in din inköpshistorik. Alla betalningar som görs via våra Tjänster behandlas av utomstående betaltjänster.
Vi varken samlar in eller lagrar några betalkortuppgifter eller bankuppgifter som anges via våra Tjänster, men vi kan få information kopplade till dina betalkortuppgifter (t.ex. dina faktureringsuppgifter).

Kommunikation med oss: Vi kan samla in Personuppgifter som exempelvis e-postadress, telefonnummer eller postadress när du begär information om våra tjänster, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, begär kundsupport eller teknisk support eller på annat sätt kommunicerar med oss.

Undersökningar: Vi kan komma att kontakta dig för att delta i undersökningar. Om du väljer att delta kan vi komma att samla in personuppgifter från dig i samband med undersökningen.

Interaktiva funktioner: Vi och andra som använder våra Tjänster kan samla in Personuppgifter som du skickar in eller gör tillgängliga via våra interaktiva funktioner (t.ex. meddelande- och chattfunktioner, kommenteringsfunktioner, forum, bloggar och sidor på sociala medier). All information som du tillhandahåller via funktioner i Tjänsterna som delar information offentligt kommer att anses vara ”offentlig”, såvida inte något annat krävs enligt tillämplig lagstiftning och informationen inte omfattas av de integritetsskydd som nämns i denna policy. Överväg noga innan du lämnar ut information som skulle kunna identifiera dig i den verkliga världen till andra användare.

Utlottningar eller tävlingar: Vi kan samla in Personuppgifter som du tillhandahåller för utlottningar eller tävlingar som vi ordnar. I vissa jurisdiktioner måste vi dela information (t.ex. fullständigt namn) om vinnare av utlottningar och tävlingar offentligt.

Konferenser, mässor och andra evenemang: Vi kan samla in Personuppgifter från personer när vi deltar
i eller är värd för konferenser, branschmässor och andra evenemang.

Verksamhetsutveckling och strategiska partnersamarbeten: Vi kan samla in Personuppgifter från personer och tredje parter för att bedöma och realisera potentiella affärsmöjligheter.

Jobbansökningar: Vi kan annonsera lediga jobb och arbetsmöjligheter på våra Tjänster. Om du svarar på en sådan annons kan vi samla in dina Personuppgifter, som exempelvis din ansökan, ditt CV och personliga brev och/eller all annan information som du tillhandahåller oss.

Uppgifter som vi tar emot när du använder Tjänsterna

 • Automatisk uppgiftsinsamling

Vi kan också samla in följande kategorier av Personuppgifter från vår webbplats eller din enhet när du använder Tjänsterna eller navigerar till Tjänsterna från andra webbplatser (tredje part): vissa uppgifter om din dator eller mobila enhet inklusive operativsystem, programvaruversion, IP-adress, användarinställningar, MAC-adress, cookie-identifierare, mobiloperatör, mobilreklam och andra unika identifierare, språk, information om din webbläsare, platsinformation (inklusive plats baserat på din
IP-adress), internetleverantör, sidor som du besöker före, under och efter att du har använt tjänsterna, information om länkarna du klickar på och annan information om hur du använder Tjänsterna.
Uppgifter vi hämtar kan förknippas med ditt konto och de enheter du använder.

 • Platsinformation

Vissa av våra platsbaserade spel kan samla in information om exakt plats, exempelvis GPS-plats, för att kunna aktivera platsbaserade funktioner i spelet. Vi samlar endast in information om exakt plats om du redan har gett ditt samtycke till detta. För att aktivera dessa platsbaserade spelfunktioner använder vi Mapbox. För mer information, se Mapbox sekretesspolicy här: https://www.mapbox.com/legal/privacy

 • Kraschrapporter

Om du skickar kraschrapporter kan vi samla in Personuppgifter kopplade till sådana kraschrapporter, inklusive detaljerad diagnostisk information om din enhet och aktiviteterna som föregick kraschen.

 • Cookies, pixeltaggare/webbfyrar (web beacons), analysprograminformation, identifierare för mobila enheter och intressebaserad reklam 

Vi, såväl som tredje parter som tillhandahåller innehåll, reklam eller annan funktionalitet på Tjänsterna, kan använda cookies, pixeltaggar, och annan teknik (”Teknologier”) för att automatiskt samla in information via Tjänsterna. Teknologier är i huvudsak små datafiler som placeras på din dator, surfplatta, mobiltelefon eller andra enheter som gör att vi kan registrera vissa uppgifter när du besöker eller interagerar med våra Tjänster.

Cookies. Cookies är små textfiler som placeras i besökarens webbläsare för att lagra deras preferenser.
De flesta webbläsare låter dig blockera och radera cookies. Om du gör det kanske Tjänsterna inte
fungerar korrekt.

Pixeltaggare/webbfyrar. En pixeltagg (även känd som en webbfyr) är ett stycke kod inbäddat i Tjänsterna som samlar information om användarnas engagemang på sidan. Användningen av en pixel gör att vi till exempel kan registrera att en användare har besökt en viss webbsida eller klickat på en viss annons.
Vi kan också inkludera webbfyrar i e-postmeddelanden för att veta om meddelanden har öppnats, agerats på eller vidarebefordrats.

Mobila enhetsidentifierare. Beroende på dina sekretessinställningar kan vi dela annonseringsidentifieraren som är associerad med din mobila enhet eller surfplatta (t.ex. Apple IDFA och Google Advertising ID) med annonsörer. En annonseringsidentifierare är en alfanumerisk sträng som kan användas för att identifiera din enhet så att annonsörer kan visa relevanta annonser för dig.
En annonseringsidentifierare är tilldelad och annonsspårning är aktiverad på din mobila enhet som standard. Du kan begränsa användningen av eller återställa ditt enhets-ID för annonsering med hjälp av sekretessinställningarna på din mobilenhet. I vissa fall kan du behöva återställa operativsystemet för att återställa enhets-ID för annonsering.

Analysprogram. Vi kan också använda Teknologier och andra tredjepartsverktyg för att samla in information om besökarnas beteende och besökardemografi på våra Tjänster. Dessa Teknologier gör det möjligt för oss att bättre förstå hur våra digitala Tjänster används och fortsätta att förbättra och individanpassa våra Tjänster. I dessa Teknologier ingår:

 • Google Analytics (Crashlytics och Firebase). Besök www.google.com/policies/privacy/partners/ för mer information om hur Google använder dina Personuppgifter (inklusive för egna ändamål, t.ex. profilering eller länkning till andra data). Du kan välja bort Googles insamling och behandling av data som genereras genom din användning av Tjänsterna genom att gå till http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Adjust: Mer information om Adjusts analytiska spårning finns i Adjusts sekretesspolicy. Gå till den här sidan om du vill välja bort spårning av Adjust.


Våra användningar av sådana Teknologier ingår i följande allmänna kategorier:

Operativt nödvändigt. Detta inkluderar Teknologier som ger dig tillgång till våra Tjänster, applikationer och verktyg som krävs för att identifiera avvikande webbplatsbeteende, förhindra bedräglig aktivitet och förbättra säkerheten eller som gör att du kan använda våra funktioner så som kundvagnar, sparade sökningar eller liknande funktioner;

Prestandarelaterat. Vi kan använda Teknologier för att utvärdera prestandan för våra Tjänster, inklusive som en del av vår analytiska praxis för att hjälpa oss förstå hur våra besökare använder Tjänsterna;

Funktionsrelaterat. Vi kan använda Teknologier som tillåter oss att erbjuda dig förbättrad funktionalitet när du tillgår eller använder våra Tjänster. Detta kan inkludera att du identifierar dig när du loggar in på våra Tjänster eller håller reda på dina angivna preferenser, intressen eller tidigare visade artiklar;

Relaterade till reklam eller riktad reklam. Vi kan använda Teknologier från första part eller tredje part för att leverera innehåll, inklusive annonser som är relevanta för dina intressen, på våra Tjänster eller från tredjeparts digitala egenskaper.

Mer information om hur du kan styra användningen av dessa Teknologier hittar du i Dina rättigheter och valmöjligheter nedan.

Uppgifter som vi får från andra källor

Sociala nätverkswebbplatser: Vi kan också få Personuppgifter från andra tredje parter om du registrerar dig för att använda Tjänsterna via vissa sociala nätverkssidor från tredje part, som exempelvis Facebook (inbegripet Facebook Canvas), Apple eller Google (var och en en ”Social nätverkstjänst”). I detta fall kan vi ta emot och använda Personuppgifter som du har tillhandahållit sådana Sociala nätverkstjänster och tillgängliggjort via ditt kontos sekretessinställningar, bland annat ditt namn, din profilbild, vänlista och/eller e-postadress.

Hänvisningar och delningsfunktioner: Våra Tjänster kan erbjuda olika verktyg och funktioner som gör det möjligt för dig att tillhandahålla Personuppgifter om dina vänner via vår hänvisningstjänst.
Våra hänvisningstjänster kan också göra det möjligt för dig att vidarebefordra eller dela visst innehåll med en vän eller kollega, t.ex. ett e-postmeddelande som uppmanar din vän att använda våra tjänster.
Dela endast kontaktuppgifter med oss för personer med vilka du har en relation (t.ex. en släkting, vän, granne eller kollega).

Webbplatser/applikationer från tredje part

Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser/applikationer och andra webbplatser/applikationer kan hänvisa till eller länka till våra tjänster. Dessa andra domäner och webbplatser kontrolleras inte av oss. Vi uppmuntrar våra användare att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats och applikation som de interagerar med. Vi stöder inte, granskar eller godkänner samt ansvarar inte för sekretessrutiner eller innehåll på sådana andra webbplatser eller applikationer. Du besöker dessa andra webbplatser eller applikationer på egen risk.

Våra syften med behandlingen av dina Personuppgifter

Vi behandlar Personuppgifter för en rad affärssyften, så som:

För att tillhandahålla produkter, tjänster eller information som begärs inklusive för att hantera användaruppgifter och konton; svara på frågor, kommentarer och andra förfrågningar; ge tillgång till vissa områden, funktionaliteter och funktioner i våra tjänster; svara på förfrågningar för kund eller teknisk support; och låter dig registrera dig för evenemang. 

För administrativa syften inklusive för att: 

 • mäta intresse och engagemang för våra Tjänster; bedriva forskning och utveckling; förbättra eller utveckla nya produkter och Tjänster; säkerställa intern kvalitetskontroll; 
 • autentisera och verifiera en individs identitet, inklusive i samband med en begäran att utöva dina rättigheter enligt denna Sekretesspolicy; kommunicera med dig om ditt konto, aktiviteter på våra Tjänster och policyändringar; behandla din finansiella information och andra betalningsmetoder för köpta produkter eller Tjänster; behandla ansökningar och transaktioner.
 • förhindra potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter; och upprätthålla våra villkor. 

För att marknadsföra våra produkter och tjänster inklusive för att ge dig information om erbjudanden, produkter och Tjänster som kan vara av intresse, inklusive nytt innehåll eller Tjänster. Vi kan förse dig med detta material enligt vad som är tillåtet i tillämplig lagstiftning. Bland de sätt som vi använder för marknadsföring till dig finns e-postkampanjer, målgruppsinriktad reklam och “intressebaserad” eller “individanpassad reklam”, inklusive via spårning över flera enheter och omriktning.
Sådana användningsområden omfattar att skräddarsy innehåll, annonser och erbjudanden; att meddela dig om erbjudanden, produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig; att tillhandahålla Tjänster till dig och våra sponsorer; och andra ändamål som du samtycker till eller som visas för dig när du tillhandahåller Personuppgifter. 

För att skapa anonymiserade och aggregerade rapporter. Vi kan använda Personuppgifter och annan information om dig för att skapa avidentifierad och/eller aggregerad information, såsom avidentifierad demografisk information, avidentifierad platsinformation, avidentifierad eller sammanställda trender, rapporter eller statistik, avidentifierad eller sammanställd information om den dator eller enhet från vilken du får åtkomst till våra Tjänster, eller andra analyser vi skapar. 

För att använda automatiserad beslutsfattning. Vi kan använda automatiserad beslutsfattning, inklusive profilering. Vi kan till exempel använda automatiserad beslutsfattning för att matcha dig med användare med liknande kompetens i onlinematcher. Jam Citys behandling av dina Personuppgifter kommer inte att resultera i ett beslut som uteslutandet fattats utifrån automatiserad behandling som påverkar dig avsevärt, såvida inte ett sådant beslut är nödvändigt inom ramen för ett avtal vi har med dig, vi har ditt samtycke eller vi tillåts enligt lag att använda sådan automatiserad beslutsfattning. Om du har frågor om vår automatiserade beslutsfattning kan du kontakta oss enligt anvisningarna i ” Kontakta oss” nedan.

Andra användningsområden. Vi kan använda Personuppgifter för att sträva efter våra legitima intressen, forskning (inklusive marknadsundersökningar), nätverks- och informationssäkerhet och bedrägeriförebyggande arbete. Jam City kan dessutom använda Personuppgifter för andra ändamål som tydligt visas för dig när du tillhandahåller Personuppgifter eller med ditt samtycke.

Delning och utlämnande av data

Vi kan tillhandahålla dina Personuppgifter till våra tjänsteleverantörer och samarbetspartner för att tillhandahålla våra Tjänster. Vi kan även lämna ut dina Personuppgifter för att efterleva rättsliga skyldigheter eller för att verkställa våra rättigheter. 

Som en del av vår affärsverksamhet lämnar vi ut dina Personuppgifter till de kategorier av mottagare som anges nedan.

Andra registrerade Jam City-användare:

Om du registrerar dig för Tjänsterna och skickar in dina Personuppgifter för att skapa en profil i våra spel, ser andra registrerade användare ditt användar-namn. Eftersom ditt användar-namn är offentligt rekommenderar vi att du inte använder ditt riktiga namn som din Prenumerationsidentifierare eftersom det kan göra att andra kan identifiera dig i den verkliga världen.

Tjänsteleverantörer:

Vi kan dela alla personuppgifter som vi samlar in om dig med våra tredjepartsleverantörer. De typer av tjänsteleverantörer som vi anförtror Personuppgifter inkluderar tjänsteleverantörer för
tillhandahållande av Tjänsterna, tillhandahållande av information, produkter och andra tjänster du har begärt, marknadsföring och reklam, analys, kundtjänstverksamhet och tillhandahållande av IT och
relaterade tjänster.

Affärspartner:

Vi kan dela dina Personuppgifter med våra affärspartner för att tillhandahålla dig en produkt eller en tjänst som du har begärt. Vi kan även dela dina Personuppgifter med affärspartner med vilka vi gemensamt erbjuder produkter eller tjänster.

Utlämning av uppgifter för att skydda oss eller andra:

Vi kan bereda oss åtkomst till, bevara och lämna ut dina Personuppgifter, annan kontoinformation och innehåll om vi anser att detta krävs eller är lämpligt för att: samarbeta med brottsbekämpande myndigheter eller begäranden avseende nationell säkerhet och rättslig process, till exempel ett domstolsbeslut eller kallelse till rätten; svara på dina begäranden; skydda dina, våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet; verkställa våra policyer eller kontrakt; driva in de belopp som är skyldiga oss; när vi anser att utlämnande av uppgifter är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust eller i samband med en utredning eller åtal om misstänkt eller faktisk olaglig aktivitet; eller om vi i god tro anser att ett utlämnande på annat sätt är nödvändigt eller tillrådligt för att skydda oss eller tredje parter.

Sociala nätverkswebbplatser:

Vi kan dela informationen i din Jam City-kontoprofil (inklusive dina personuppgifter) med de Sociala nätverkstjänsterna du har länkat ditt Jam City-konto till, för att ge dig förbättrade tjänster. Dessa tredje parter har endast åtkomst till dina Personuppgifter för detta ändamål (om de inte har fått dina Personuppgifter oberoende av Jam City-tjänsten) och är skyldiga att inte lämna ut eller använda dem för något annat ändamål.

Affärsöverföringar:

Jam City kan sälja, överföra eller på annat sätt dela några eller alla dess tillgångar, inklusive dina Personuppgifter, i samband med en faktisk eller föreslagen fusion, förvärv, konkurs, omorganisation, köp eller försäljning av tillgångar, övergång av tjänster till en annan leverantör eller i händelse av konkurs, enligt det som tillåts enligt lag och/eller i avtal.

API:er/SDK:er:

Vi kan använda tredje parts API:er och programvaruutvecklingssatser (”SDK:er”) som en del av funktionerna i våra Tjänster. API:er och SDK:er kan tillåta tredjeparter inklusive reklampartner att samla in dina Personuppgifter för att tillhandahålla innehåll som är mer relevant för dig. För mer information om vår användning av API:er och SDK:er, kontakta oss enligt anvisningarna nedan.

Reklampartner: 

Vi kan dela dina Personuppgifter med tredje parts reklampartner. Dessa tredje parts reklampartner kan ställa in Teknologier och andra spårningsverktyg på våra Tjänster för att samla in information om dina aktiviteter och din enhet (t.ex. din IP-adress, cookieidentifierare, besökta sidor, plats, tid på dagen).
Dessa reklampartner kan använda denna information (och liknande information som samlas in från andra webbplatser) i syfte att leverera individanpassade annonser till dig när du besöker digitala egenskaper
i deras nätverk. Denna praxis kallas vanligen ”intressebaserad reklam” eller ”individanpassad reklam.”

Dina rättigheter och valmöjligheter

Avsluta prenumeration på e-post och elektronisk kommunikation

Om du får ett oönskat e-postmeddelande från oss kan du använda länken för att avsluta prenumerationen som finns längst ner i e-postmeddelandet för att välja bort att få framtida e-postmeddelanden.
Observera att du kommer att fortsätta att ta emot transaktionsrelaterade e-postmeddelanden om produkter eller tjänster du har begärt. Oavsett dina marknadsföringspreferenser kan vi också skicka dig viss icke-marknadsföringskommunikation om oss och våra Tjänster (t.ex. kommunikation om Tjänsterna eller uppdateringar av denna Sekretesspolicy). 

Push-aviseringar och precis geolokalisering

Vi kan skicka dig meddelanden via vår mobilapplikation. Du kan när som helst ändra inställningarna på din mobila enhet. 

Vi kan också samla information om geolokalisering om du använder våra mobilapplikationer. För att stoppa detta kan du när som helst ändra inställningarna på din mobila enhet.

Spåra inte (DNT)/GPC

Do Not Track (”DNT”) är en sekretesspreferens som användare kan ställa in i vissa webbläsare.
Dessutom använder vissa webbläsare eller insticksprogram en ”Global Privacy Control” (GPC), som du kan läsa mer om på https://globalprivacycontrol.org/. Observera att vi inte svarar på eller rättar oss efter
DNT-signaler eller liknande mekanismer som skickas av webbläsare. Om vår webbplats identifierar en GPC-signal från din enhet kommer vi dock beroende på tillämplig lagstiftning i din jurisdiktion att antingen tolka den som en begäran att inte sälja (Do Not Sell) eller en begäran att begränsa försäljning eller delning av Personuppgifter.

Cookies och intressebaserad reklam

Du kan stoppa eller begränsa placeringen av Teknologier på din enhet eller ta bort dem genom att justera dina inställningar som din webbläsare eller enhet tillåter. Observera att cookie-baserade bortval inte fungerar på mobilapplikationer. För att göra val för mobilappar på en mobil enhet separat kan du ladda ner appen DAAs AppChoices från appbutiken på din enhet. Dessutom kan du på vissa enheter använda enhetens plattformskontroller i dina inställningar för att utöva dina valmöjligheter (t.ex. Android, iOS och andra). Du kan även skicka e-post till oss på ccpaoptout@jamcity.com så kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Onlineannonsbranschen tillhandahåller också webbplatser från vilka du kan välja att ta emot riktade annonser från datapartner och andra reklampartner som deltar i självreglerande program. Du kan läsa dessa och lära dig mer om riktad annonsering och konsumentens val och integritet på www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, http://www.youronlinechoices.eu/

https://youradchoices.ca/choices/, och www.aboutads.info/choices/.

Observera att du måste bortvälja separat i varje webbläsare och på varje enhet. Annonser på tredjepartswebbplatser som innehåller AdChoices-länken kan ha riktats till dig baserat på information som samlats in av reklampartners över tid och på olika webbplatser. Dessa annonser tillhandahåller
en mekanism för att välja bort reklampartners användning av denna information för
intressebaserad reklamändamål.

Du kan se listan över företag som kan implementera och/eller få åtkomst till cookies och andra teknologier på din mobila enhet, och hur du väljer bort sådana teknologier (där så är möjligt) på http://www.jamcity.com/adpartners/.

Dina rättigheter som registrerad

Som en Jam City-användare har du de rättigheter som förklaras i detta avsnitt enligt gällande lagar. Kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ner i denna sekretesspolicy om du vill använda någon av dina rättigheter eller få ytterligare förklaring om dem. Observera att vissa av dessa rättigheter kan vara kopplade till vissa lagstadgade förutsättningar och kanske därför inte gäller för dig och din
specifika situation.

 • Rätt att bli informerad

Du kan ha rätt att få information om tredje parter med vilka dina Personuppgifter har delats.

 • Rätt till tillgång

Du kan ha rätt att samtycka till att vi behandlar och får tillgång till dina Personuppgifter. Om du har några frågor angående behandlingen, eller du vill ha mer insikt i Personuppgifterna som vi behandlar om dig, är du alltid välkommen att kontakta oss så vi kan ge dig ytterligare information.

 • Rätt till rättelse/begära rättelse

Du kan ha rätt att begära att vi korrigerar information som vi har lagrat felaktigt. Du kan också ha rätt att få ofullständiga eller inaktuella personuppgifter kompletterade, bland annat genom att tillhandahålla kompletterande uppgifter. I vissa fall kan vi tillhandahålla dig verktyg som du kan använda för att själv uppdatera dina Personuppgifter.

 • Rätt att återkalla samtycke

I de fall vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke kan du ha rätt att återkalla sådant samtycke när som helst. Att återkalla ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

 • Rätt att vägra överföring av Personuppgifter till ett annat land

Om du inte vill att dina Personuppgifter överförs till ett annat land enligt beskrivningen nedan ska du kontakta oss på privacy@jamcity.com eller klicka på den här länken: https://support.jamcity.com/privacyrequest/. Om du skulle vägra att låta dina Personuppgifter överföras till ett annat land kommer Jam City inte att kunna erbjuda dig sina Tjänster. 

Under vissa omständigheter kan du ha ytterligare rättigheter:

 • Rätt att begära information om användningen av system för automatiserad beslutsfattning

Du kan ha rätt att begära information om användningen av system för automatiserad beslutsfattning och hur detta kan påverka dig. Du kan skicka in observationer om användningen av system för automatiserad beslutsfattning till privacy@jamcity.com.

 • Rätt till radering/rätt att bli bortglömd

Du kan ha rätt att begära från oss att dina Personuppgifter tas bort permanent. Du kan begära detta om du till exempel anser att Personuppgifterna inte är nödvändiga, orimliga eller bryter mot regler
i förhållande till det syfte för vilket Personuppgifterna samlades in eller på annat sätt behandlades.

Rätt att begränsa eller invända mot behandling

Du kan ha rätt att begränsa eller invända mot vår behandling när denna behandling bryter mot reglerna. Om du väljer att begränsa vår behandling i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna kan det hända att du inte kan använda dem.

 • Rätt till dataportabilitet

Du kan ha rätt att begära att vi skickar dina Personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och att skicka dessa data till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina Personuppgifter kan du kontakta oss när som helst för att lösa problemet. Du har dock alltid rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter ber vi dig att öppna ett kundsupportärende genom att klicka på den här länken: https://support.jamcity.com/privacyrequest/. Vi kommer att behandla sådana förfrågningar i enlighet med tillämplig lagstiftning. För att skydda din integritet kan Jam City vidta åtgärder för att verifiera din identitet innan vi uppfyller din begäran.

Säkerhet

Jam City har åtagit sig att skydda dina Personuppgifter och vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Sekretesspolicy. Med hänsyn till den senaste tekniken, kostnaderna för implementering och arten, omfattningen, sammanhanget och syftet med behandlingen samt risken med varierande sannolikhet och allvar för fysiska personers rättigheter och friheter har vi implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken i enlighet med gällande lagar.

Tyvärr finns det inga garantier för att internet är 100 % säkert, och vi kan inte säkerställa eller garantera säkerheten för Personuppgifter som du tillhandahåller oss. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lagstiftning tar vi inte ansvar för obehörig åtkomst till, användning, utlämnande eller förlust av
dina Personuppgifter.

Genom att använda våra Tjänster eller tillhandahålla Personuppgifter till oss godkänner du att vi kan kommunicera med dig elektroniskt om säkerhet, integritet eller administrativa problem kopplade till din användning av våra Tjänster. Om vi får kännedom om ett intrång i ett säkerhetssystem kan vi försöka att meddela dig elektroniskt genom att publicera ett meddelande i våra Tjänster eller genom att skicka post eller e-post.

Nätfiske

Identitetsstöld och den aktivitet som kallas “nätfiske” är något som vi på Jam City tar på största allvar.
Att säkra information för att skydda dig mot identitetsstöld är en av våra viktigaste prioriteringarna.
Vi begär inte och kommer inte heller vid något tillfälle begära din kreditkortsinformation, ditt konto-ID, inloggningslösenord eller nationella identifikationsnummer i en icke-säker eller oönskad e-post- eller telefonkommunikation. Mer information om nätfiske finns på Federal Trade Commissions webbplats.

Internationella överföringar

Alla Personuppgifter som samlas in av Jam City kan överföras, behandlas och lagras var som helst i världen, inklusive i, men inte begränsat till, USA, i syfte att tillhandahålla Tjänsterna. Din information kan därför överföras till – och underhållas på – datorer som är belägna utanför din delstat, din provins, ditt land eller annan jurisdiktion där integritetslagarna kanske inte ger samma skydd som de i din jurisdiktion. Om du väljer att tillhandahålla Personuppgifter till oss kommer Jam City att överföra dina Personuppgifter
i enlighet med tabellen nedan i syfte att tillhandahålla Tjänsterna. 

Om vi överför Personuppgifter som har sitt ursprung i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz och/eller Storbritannien till ett land som inte anses kunna erbjuda en lämplig skyddsnivå enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, är en av de skyddsåtgärder som vi kan vidta till stöd för en sådan överföring EU:s standardavtalsklausuler.

Vidare information om de skyddsåtgärder som vi använder för internationella överföringar av dina Personuppgifter hittar du i tabellen nedan. Du kan även kontakta oss, se information nedan.

Överföringsmottagare och kontaktuppgifter Överföringsland (lagringsplatsen kan komma att ändras från tid till annan) Överförings-datum och överförings-metod Syftet med överföring Typer av Person-uppgifter som överförs Lagrings-period
Jam City, Inc.

privacy@jamcity.com

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Tillhandahålla Tjänsterna, Analys – analys av användarbeteende och demografiska data, Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster, Kundtjänst – besvara förfrågningar om kundsupport eller teknisk support Enhets-ID, användar-namn, IP-adress, cookies Tills de inte längre krävs för att tillhanda-hålla Tjänsterna eller uppfylla syftena nedan
JCMO Studios, ULC (verksamhet under namnet Ludia)

(dotterbolag till Jam City, Inc.)

privacy@jamcity.com

Kanada Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Tillhandahålla Tjänsterna, Analys – analys av användarbeteende och demografiska data, Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster, Kundtjänst – besvara förfrågningar om kundsupport eller teknisk support Enhets-ID, användar-namn, IP-adress, cookies Tills de inte längre krävs för att tillhanda-hålla Tjänsterna eller uppfylla syftena nedan
JCTO, ULC

(dotterbolag till Jam City, Inc.)

privacy@jamcity.com

Kanada Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Tillhandahålla Tjänsterna, Analys – analys av användarbeteende och demografiska data, Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster, Kundtjänst – besvara förfrågningar om kundsupport eller teknisk support Enhets-ID, användar-namn, IP-adress, cookies Tills de inte längre krävs för att tillhanda-hålla Tjänsterna eller uppfylla syftena nedan
Jam City Germany GmbH

(dotterbolag till Jam City, Inc.)

privacy@jamcity.com

Tyskland Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Tillhandahålla Tjänsterna, Analys – analys av användarbeteende och demografiska data, Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster, Kundtjänst – besvara förfrågningar om kundsupport eller teknisk support Enhets-ID, användar-namn, IP-adress, cookies Tills de inte längre krävs för att tillhanda-hålla Tjänsterna eller uppfylla syftena nedan
JCBA S.A.U.

(dotterbolag till Jam City, Inc.)

privacy@jamcity.com

Argentina Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Tillhandahålla Tjänsterna, Analys – analys av användarbeteende och demografiska data, Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster, Kundtjänst – besvara förfrågningar om kundsupport eller teknisk support Enhets-ID, användar-namn, IP-adress, cookies Tills de inte längre krävs för att tillhanda-hålla Tjänsterna eller uppfylla syftena nedan
JCMV S.A.

(dotterbolag till Jam City, Inc.)

privacy@jamcity.com

Uruguay Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Tillhandahålla Tjänsterna, Analys – analys av användarbeteende och demografiska data, Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster, Kundtjänst – besvara förfrågningar om kundsupport eller teknisk support Enhets-ID, användar-namn, IP-adress, cookies Tills de inte längre krävs för att tillhanda-hålla Tjänsterna eller uppfylla syftena nedan
Google, LLC:

Bortval av funktioner: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Tillhandahålla Tjänsterna, Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, användar-namn, IP-adress, cookies Till avtalet upphör att gälla
Microsoft Co.

Bortval av funktioner: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=286759

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Tillhandahålla Tjänsterna Enhets-ID, användar-namn, IP-adress Till avtalet upphör att gälla
Meta Platforms, Inc.

Bortval av funktioner: https://www.facebook.com/privacy/policy?section_id=6-HowCanYouManage

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Tillhandahålla Tjänsterna, Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, användar-namn, IP-adress Till avtalet upphör att gälla
Adjust, Inc.

https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Analys – analys av användarbeteende och demografiska data Enhets-ID, användar-namn, IP-adress Till avtalet upphör att gälla
Amazon Digital Services LLC

Bortval av funktioner:

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GX7NJQ4ZB8MHFRNJ

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Tillhandahålla Tjänsterna, Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, användar-namn, IP-adress Till avtalet upphör att gälla
Mapbox, Inc.

privacy@mapbox.com

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Tillhandahålla Tjänsterna Enhets-ID, geolokalisering Till avtalet upphör att gälla
Helpshift, Inc.

privacy@helpshift.com

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Kundtjänst – besvara förfrågningar om kundsupport eller teknisk support Enhets-ID Till avtalet upphör att gälla
AdColony, Inc.

https://www.adcolony.com/privacy-policy/

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress, cookies Till avtalet upphör att gälla
AdAction Interactive LLC

https://www.adaction.com/privacy-policy

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress Till avtalet upphör att gälla
Adikteev, Inc.

https://www.adikteev.com/privacy-policy-app-users

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress Till avtalet upphör att gälla
Adjoe GmbH

https://adjoe.io/privacy/

Tyskland Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress Till avtalet upphör att gälla
Apple Inc.

https://searchads.apple.com/privacy

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress Till avtalet upphör att gälla
AppLovin Co.

https://www.applovin.com/privacy/

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress Till avtalet upphör att gälla
BlindFerret Entertainment Inc.

https://www.influencemobile.com/privacy/

Kanada Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress, cookies Till avtalet upphör att gälla
Bytedance Pte. Ltd., verksamhet under namnet Pangle

https://www.pangleglobal.com/privacy/enduser-en

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress, cookies Till avtalet upphör att gälla
Chartboost, Inc.

https://www.chartboost.com/legal/privacy-policy/

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress Till avtalet upphör att gälla
DataSeat Ltd

https://dataseat.com/privacy-policy

Storbritannien Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress Till avtalet upphör att gälla
Digital Turbine, Inc.

https://www.digitalturbine.com/privacy-policy/

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress Till avtalet upphör att gälla
Fluent LLC

https://fluentco.com/privacy-policy-consumer-facing-product-service-websites/

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress Till avtalet upphör att gälla
ironSource Mobile Ltd.

https://developers.is.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/

Israel Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress, cookies Till avtalet upphör att gälla
WebAMG SARL, verksamhet under namnet LifeStreet International

https://lifestreet.com/optout

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress, cookies Till avtalet upphör att gälla
I-mobile Co., Ltd. 

https://adpf-info.i-mobile.co.jp/privacy_en/

Japan Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress Till avtalet upphör att gälla
The Rocket Science Group, LLC, verksamhet under namnet Mailchimp

Bortval av funktioner: https://mailchimp.com/about/privacy-rights/

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Namn, e-postadress, födelsedag Till avtalet upphör att gälla
Mintegral North America, Inc.

https://www.mintegral.com/en/privacy/

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress, cookies Till avtalet upphör att gälla
Mistplay Inc.

https://www.mistplay.com/legal/privacy

Kanada Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress, cookies Till avtalet upphör att gälla
Moloco, Inc. 

https://www.moloco.com/privacy-policy

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress, cookies Till avtalet upphör att gälla
Pixly, LLC

https://www.pixly.ai/privacy-policy

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress Till avtalet upphör att gälla
Prodege, LLC

https://www.prodege.com/privacy-policy/

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress Till avtalet upphör att gälla
Revenue Universe, LLC

https://www.revu.co/privacy-policy

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress  Till avtalet upphör att gälla
Samsung Electronics Co., Ltd.

https://www.samsung.com/us/account/privacy-policy/samsungads/

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress Till avtalet upphör att gälla
Jam City, Inc.

https://dev.tapjoy.com/en/legal/Privacy-Policy?

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress, cookies Till avtalet upphör att gälla
TikTok Inc.

https://www.tiktok.com/legal/page/us/privacy-policy/en

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress, cookies Till avtalet upphör att gälla
Unity Technologies ApS

https://unity.com/legal/game-player-and-app-user-privacy-policy

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress, cookies Till avtalet upphör att gälla
Vungle, Inc.

https://vungle.com/privacy/

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress, cookies Till avtalet upphör att gälla
YouAppi Inc.

https://youappi.com/privacy-policy/

USA Onlineöver-föring under användning av Tjänsterna Reklam – marknadsföring av våra produkter och Tjänster Enhets-ID, IP-adress  Till avtalet upphör att gälla

Lagringsperiod

Vi lagrar dina Personuppgifter så länge du använder våra Tjänster eller så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syfte(n) som de samlades in för, lösa tvister, upprätta rättsliga försvar, genomföra revisioner, bedriva berättigade affärsändamål, upprätthålla våra avtal och följa gällande lagar. Vi kommer att förstöra dina Personuppgifter när det inte längre är nödvändigt att lagra dina Personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsterna eller uppfylla dessa syften. I ett sådant fall kommer Personuppgifter som lagras elektroniskt att raderas permanent och alla eventuella uppgifter i fysisk form kommer att förstöras. 

Kompletterande information för invånare i delstaterna Kalifornien, Virginia, Connecticut, Utah, Colorado, och Nevada

Personuppgifter som vi samlar in och delar

Informationen som vi har samlat in om dig under de senaste tolv (12) månaderna, samt de kategorier av tredje parter som vi har delat denna information med, beskrivs i tabellen nedan.

Kategori av Personuppgifter som samlats in av Jam City Tredjepartskategori som Personuppgifter har lämnats ut till för ett affärsändamål  Tredjepartskategori som Personuppgifter har sålts till och/eller delats med 
Identifierare. 

Ett verkligt namn, alias, postadress, unik personlig identifierare, onlineidentifierare, IP-adress, e-postadress, kontonamn och andra liknande identifierare. 

 • Tjänsteleverantörer 
 • Andra användare
 • Reklampartner 
 • Leverantörer av dataanalys
 • Sociala nätverk
 • Reklampartner
 • Leverantörer av dataanalys
 • Sociala nätverk
Kategorier av Personuppgifter som är inkluderade i Kaliforniens lag om kundregister (California Customer Records statute, Cal. Civ. Kod § 1798.80(e)) 

Namn, adress, telefonnumer eller finansiell information. 

 •  Tjänsteleverantörer 
 • Reklampartner 
 • Leverantörer av dataanalys 
 • Tjänsteleverantörer 
 • Leverantörer av dataanalys
Skyddade klassificeringsegenskaper enligt Kaliforniens eller federal lagstiftning 

Ålder. 

 •  Tjänsteleverantörer 
 • Reklamleverantörer
 • Leverantörer av dataanalys 
 • Tjänsteleverantörer 
 • Reklamleverantörer
 • Leverantörer av dataanalys
Kommersiell information 

Register över personlig egendom, produkter eller tjänster som köpts, erhållits eller övervägts, eller andra inköp eller konsumtionshistorik eller -tendenser. 

 • Tjänsteleverantörer 
 • Reklampartner 
 • Leverantörer av dataanalys 
 • Tjänsteleverantörer 
 • Reklampartner 
 • Leverantörer av dataanalys
Geolokaliseringsdata

Fysisk plats eller rörelser.

 • Tjänsteleverantörer 
 • Reklampartner 
 • Leverantörer av dataanalys 
 • Tjänsteleverantörer 
 • Leverantörer av dataanalys
Sensoriska data

Ljud-, elektronisk, visuell eller liknande information.

 • Tjänsteleverantörer 
 • Andra användare
 • Reklampartner 
 • Leverantörer av dataanalys
 • Sociala nätverk
 • Reklampartner
 • Leverantörer av dataanalys
 • Sociala nätverk
Slutsatser som dras från andra Personuppgifter för att skapa en profil om en konsument

Profil som återspeglar en konsuments preferenser, egenskaper, psykologiska trender, predispositioner, beteende, attityder, intelligens, förmågor och lämplighet.

 • Tjänsteleverantörer 
 • Andra användare
 • Reklampartner 
 • Leverantörer av dataanalys
 • Sociala nätverk
 • Reklampartner
 • Leverantörer av dataanalys
 • Sociala nätverk

Användning av Personuppgifter

Vi kan använda eller lämna ut de Personuppgifter som vi samlar in för de syften som beskrivs i Användning av information ovan. Om det krävs enligt tillämplig lag kommer vi inte att samla in ytterligare kategorier av personuppgifter eller använda de personuppgifter vi har samlat in för väsentligt annorlunda, orelaterade eller ofullständiga ändamål utan att först meddela dig.

Försäljning/delning av personuppgifter

Jam City “säljer” inte personuppgifter och vi har inte heller någon faktisk kännedom om någon “försäljning” av personuppgifter om minderåriga under 16 år enligt den gängse uppfattningen av termen “försäljning”. Dock kan vi dela information med tredje parts reklampartner i syfte att marknadsföra våra Tjänster enligt beskrivningen ovan och för att generera intäkter i våra spel. Du kan begränsa sådan delning genom att följa anvisningarna ovan i avsnittet med rubriken Dina rättigheter och valmöjligheter -> Cookies och intressebaserad reklam, eller genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna i avsnittet Kontakta oss nedan.

Dina rättigheter och valmöjligheter

Förbehållet tillämplig lagstiftning kan du som är bosatt i Kalifornien, Virginia, Connecticut, Utah eller Colorado ha följande rättigheter:

 • Att känna till och få tillgång till: för att få en kopia av de specifika personuppgifter som vi
  har samlat in om dig. (Observera att detta endast gäller Personuppgifter om dig, inte någon
  annan användare.)
 • Radering: för att begära att vi raderar dina personuppgifter. Denna rätt kan vara begränsad i den utsträckning som tillämplig lagstiftning tillåter eller kräver att vi lagrar viss information. (Observera att om du begär radering av dina personuppgifter kan det hända att du inte längre kan använda eller få tillgång till tjänsterna. Om du bestämmer dig för att använda eller vill få åtkomst till Tjänsterna igen kan vi anse att detta är ett nytt konto och kan samla in Personuppgifter kopplade till det kontot i enlighet med denna Sekretesspolicy.)
 • Avstå från “försäljning” och vissa delningsmetoder: Du har rätt att avstå från vissa metoder för informationsdelning med tredje part som inte agerar som våra tjänsteleverantörer. I vissa delstater, exempelvis Kalifornien, kan sådan informationsdelning klassificeras som ”delning” eller ”försäljning”. I andra delstater, såsom Virginia, kan denna informationsdelning klassificeras som ”riktad annonsering” (gemensamt kallas detta ”individanpassad reklam”). Om du vill välja bort individanpassad reklam kan du välja bort denna delningen genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna i avsnittet Kontakta oss nedan.
 • Rätt till rättelse: begära rättelse av inkorrekta Personuppgifter som vi kan ha om dig.
 • Rätt till ytterligare information om vår informationspraxis: Du kan ha rätt att begära upplysningar om vår informationspraxis. (Observera att denna information i allmänhet inte är tillgänglig i denna Sekretesspolicy.)

Vi kommer inte att diskriminera mot dig avseende det pris eller de tjänster som vi erbjuder, om du utövar någon av de rättigheter som beskrivs ovan.

Process för verifiering och överklagande: Lagen kräver att vi vidtar rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi svarar på din begäran. Observera att utövandet av dessa rättigheter omfattas av vissa undantag i syfte att skydda allmänt intresse (t.ex. för att förebygga eller identifiera brott) och våra intressen (t.ex. för att bevara tystnadsplikt). Om vi inte kan behandla din begäran genom att du autentiserar dig på Tjänsterna kan vi verifiera din begäran genom att be om information som är tillräcklig för att bekräfta din identitet, till exempel ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. Begäranden att utöva dessa rättigheter kan beviljas fullständigt, delvis eller inte alls, beroende på begärans omfattning och art och vad som är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning. När det krävs enligt tillämplig lagstiftning meddelar vi dig om vi avvisar din begäran och anger anledningarna till varför vi inte kan fullfölja den. 

Om du är bosatt i Colorado, Virginia eller Connecticut har du rätt att överklaga en avvisad begäran när vi har verifierat din identitet och fortfarande avvisar din begäran. Processen för ett sådant överklagande skickas till dig separat om din begäran avvisas. 

Auktoriserat ombud: Beroende på var du bor kan du ha rätt att använda ett auktoriserat ombud att agera för din räkning för att utöva en integritetsrättighet enligt ovan. Om du är en behörig agent som agerar på uppdrag av en användare för att kommunicera med oss eller för att utöva en integritetsrättighet som diskuteras ovan, måste du kunna visa att du har den nödvändiga behörigheten att agera på uppdrag av användaren och har tillräcklig tillgång till användarens bärbara dator, stationära dator eller mobila enhet för att utöva användarens rättighet digitalt. Om du är en auktoriserad agent som försöker utöva rättigheter för en av våra användares räkning kan du göra en begäran för användarens räkning genom att kontakta oss enligt vad som anges nedan i avsnittet “Kontakta oss“. Sådana begäranden måste innehålla följande information: (1) en skriftlig fullmakt från konsumenten som innehåller konsumentens fullständiga namn, adress, telefonnummer och giltiga e-postadress som konsumenten använder för att kommunicera med oss, som är undertecknad av konsumenten och som tydligt ger ombudet rätt behörighet, och (2) ett intyg att din organisation är registrerad och får bedriva verksamhet i din stat (certificate of good standing). Alternativt kan ett ombud tillhandahålla en giltig fullmakt som är undertecknad av konsumenten för ombudets räkning och en giltig e-postadress som konsumenten använder för att kommunicera med oss. Konsumentens e-postadress används för att bekräfta ombudets fullmakt separat hos konsumenten. 

Hänvisning av en vän, kampanjer och andra incitamentprogram: Vi kan erbjuda värvningsprogram, kampanjer såsom lotterier eller andra program för insamling av information med incitament. Vi kan erbjuda dig incitament som rabatter eller reklamartiklar eller kredit i samband med dessa program, där du tillhandahåller Personuppgifter om dina vänner eller kollegor (t.ex. deras e-postadress) och får belöningar när de registrerar sig för att använda våra Tjänster. (Den hänvisade parten kan också få belöningar för att ha registrerat sig via din hänvisning.) Alternativt kan vi be dig att tillhandahålla dina personuppgifter i utbyte mot en belöning eller deltagande i en kampanj. Dessa program är helt frivilliga och ger oss möjlighet att utveckla vår verksamhet och erbjuda dig ytterligare förmåner. Värdet av din information för oss beror på hur du i slutändan använder våra tjänster, medan värdet av den hänvisade partens information för oss beror på om den hänvisade parten i slutändan använder våra tjänster.
Detta värde kommer att återspeglas i det incitament som erbjuds i samband med varje program. Du kan när som helst dra dig ur incitamenten. För att avsluta deltagande i det finansiella incitamentet ber vid dig kontakta oss enligt anvisningarna nedan. 

Upplysningar enligt Kaliforniens Shine the Light-lag: Personer bosatta i Kalifornien har rätt att be oss om ett meddelande som beskriver de kategorier av Personuppgifter som vi delar med våra närstående bolag och/eller tredje parter i marknadsföringssyfte och ange kontaktuppgifter för sådana närstående bolag och/eller tredje parter. Om du är bosatt i Kalifornien och vill få denna information skickar du en skriftlig begäran till oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. 

Avidentifierad information 

Om vi skapar eller mottar avidentifierad information försöker vi inte att göra sådan information identifierbar igen, såvida detta inte krävs för att efterleva tillämplig lagstiftning. 

Kompletterande meddelande för personer bosatta i Nevada

Om du är bosatt i Nevada har du rätt att välja bort försäljning av vissa Personuppgifter till tredje parter som har för avsikt att licensera eller sälja dessa Personuppgifter. Du kan utöva denna rättighet genom att kontakta oss på privacy@jamcity.com med ämnesraden “Nevada Do Not Sell Request” och ge oss ditt namn och den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Observera att vi för närvarande inte säljer dina Personuppgifter enligt definitionen i Nevada Revised Statutes Chapter 603A. Om du har några frågor kan du kontakta oss med hjälp av uppgifterna i avsnittet Kontakta oss nedan.

Sekretesspolicy för barn

Det är viktigt för oss att skydda barns integritet online. I allmänhet riktas våra Tjänster inte till barn under 13 år (eller annan ålder som krävs enligt lokal lag), och Tjänsterna samlar inte medvetet in Personuppgifter från barn. Vi har dock några spel som sannolikt tilltalar barn.

För spel som inte riktar sig till barn men ändå kan vara lockande för dem, vidtar vi ytterligare åtgärder för att begränsa åtkomsten till dessa Tjänster baserat på användarens ålder. När en användare av dessa tjänster anger att hen är under 13 år (eller den tillämpliga åldern inom sitt territorium), kommer vi att begränsa åtkomsten till vissa funktioner, till exempel insticksprogram för sociala medier, chattfunktioner och vissa typer av aviseringar. För barn som vi vet är minderåriga begränsar vi också insamling och delning av personuppgifter till endast det som är nödvändigt för att underlätta den interna driften av våra Tjänster.

Om du är en förälder eller vårdnadshavare och har funderingar om tjänsten, vill granska uppgifter som samlats in från ditt barn eller om den informationen har ändrats eller raderats kan du kontakta oss på privacy@jamcity.com. Blir vi medvetna om att ett barn har lämnat Personuppgifter till oss, kommer vi
att ta bort alla Personuppgifter som vi har samlat in, såvida vi inte har en juridisk skyldighet att behålla dem, och avsluta barnets konto och/eller göra om dem enligt vad som är tillämpligt för minderåriga, när så krävs.

Tredje parts tjänsteleverantörer

Vi använder följande tredje parts tjänsteleverantörer i förhållande till barn i våra appar som vänder sig
till barn:

 • Vi använder Google Crashlytics och Firebase för fel- och kraschrapportering samt analyser.
  För mer information, se Googles sekretesspolicy här: https://policies.google.com/privacy
 • Vi använder Helpshift för kundservice och för vår lista över vanliga frågor. Om vi kontaktas via vår helpdesk av ett barn kommer vi att svara en gång innan vi omedelbart tar bort barnets
  e-postadress och alla relaterade Personuppgifter. För mer information, se Helpshifts sekretesspolicy här: https://www.helpshift.com/legal/privacy/
 • Våra appar länkar till denna sekretesspolicy som finns på vår webbplats. Vi använder Google Analytics på webbplatsen för att spåra sidvisningar. Google Analytics får inte dela med sig av dina användardata. För mer information, se Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Frozen Adventures

Vi använder följande tredje parts tjänsteleverantörer i förhållande till barn i vår Frozen Adventures-app:

Om en användare anger i vår Frozen Adventures-app att hen är under 13 år visas ingen reklam. 

Frozen Free Fall

Vi använder följande tredjepartsleverantörer för att visa kontextuella annonser för användare som anger att de är under 18 år i vår app Frozen Free Fall. Användare som anger att de är under 18 år i vår app Frozen Free Fall spåras inte och visas inte beteendebaserade annonser. 

 • Google AdMob: För mer information, se Googles sekretesspolicy: 

https://policies.google.com/privacy

 • Ironsource: För mer information, se Ironsources sekretesspolicy: 

https://developers.is.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/

Barns integritet garanteras av PRIVO: COPPA Safe Harbor-certifiering – Frozen Adventures och Frozen Free Fall

Jam City är medlem i certifieringsprogrammet PRIVO Kids Privacy Assured COPPA Safe Harbor (”Programmet”). Programcertifieringen gäller för de digitala egenskaper som listas på valideringssidan som kan visas genom att klicka på PRIVO Seal. PRIVO är en oberoende tredjepartsorganisation som har åtagit sig att skydda barns personuppgifter som samlas in online. PRIVO COPPA-certifieringssigillet som finns på denna sida visar att Jam City har etablerat COPPA-kompatibla sekretessrutiner och har gått med på att underkasta sig PRIVO:s tillsyn och tvistlösningsprocess för konsumenter. Om du har frågor om eller synpunkter på vår integritetspraxis, kontakta oss på 1-800-819-0199 eller privacy@jamcity.com.Om du har ytterligare frågor eller funderingar efter att du har kontaktat oss kan du kontakta PRIVO direkt på privacy@privo.com.

kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om du vill skicka in en begäran om att utöva dina rättigheter enligt vad som anges i denna policy, vänligen kontakta oss på:

Globalt (exklusive EU):

Jam City, Inc.

3562 Eastham Drive

Culver City, CA 90232

privacy@jamcity.com

Dataskyddsansvarig: dpo@jamcity.com

EU-representant:

RIVACY GmbH

Mexikoring 33

22297 Hamburg
info@rivacy.eu

UK-representant:

Rivacy Ltd.

87, Warriner Gardens

Unit G1/G2,

London, SW11 4DX

info@rivacy.co.uk

ANVÄNDARVILLKOR

Uppdaterad 31 maj, 2019

Läs dessa användarvillkor (“avtal”) noga innan du använder programvaran som jam city, inc. erbjuder (“företag”). Genom att ladda ner, använda eller få åtkomst till företagets mobilapplikation (var och en kallad ”app”), programvara och/eller all data eller innehåll som tillgås, innehåll eller användning i eller av appen eller programvaran (tillsammans ”programvaran”) på något sätt, bekräftar du att du har läst och samtycker till att vara bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte villkorslöst samtycker till alla villkor i avtalet har du inga rättigheter till att använda programvaran och du måste omedelbart avinstallera programvaran på alla dina enheter. Användning av programvaran är ogiltig där den är förbjuden. Användningen av programvaran regleras också av Jam Citys Sekretesspolicyn, som införlivas i detta avtal genom referens.
VIKTIGT MEDDELANDE OM MEDLING: NÄR DU SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR SAMTYCKER TILL MED (MED BEGRÄNSAT UNDANTAG) ATT LÖSA EVENTUELLA TVISTER MELLAN DIG OCH JAM CITY GENOM BINDANDE ENSKILDA MEDLINGAR ISTÄLLET FÖR DOMSTOL. GRANSKA AVSNITT 17 ”TVISTLÖSNING” NOGA NEDAN FÖR DETALJER OM MEDLING (INKLUDERAT FÖRFARANDET FÖR ATT AVSÄGA SIG MEDLING).

1. ÅTKOMST TILL PROGRAMVARAN

När du får åtkomst till eller använder programvaran, inklusive att surfa på någon Jam City, Inc.-webbplats eller får åtkomst till ett Jam City-spel, godkänner du dessa användarvillkor och Sekretesspolicyn. Du kan också vara skyldig att registrera ett konto på programvaran (ett “konto”). Med förbehåll för villkoren i detta Avtal, ger Företaget dig en icke-exklusiv, icke-överförbar och icke-överlåtbar licens (utan rätt till underlicensiering) att installera och använda en kopia av Programvaran på din persondator eller mobilenhet, som enbart är i maskinkörbar objektkodsform och enbart för din egen personliga, icke-kommersiella användning, och inte till förmån för någon tredje part. Programvaran ägs och drivs av företaget. Företaget kan när som helst ändra, avbryta eller avsluta Programvaran, inklusive tillgängligheten av någon funktion, databas eller innehåll. Företaget kan även införa gränser för vissa funktioner och tjänster eller begränsa din åtkomst till delar av eller hela Programvaran utan förvarning eller någon ansvarsskyldighet. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, ändra detta Avtal genom att lägga upp ett meddelande på Företagets webbplats (som för närvarande är https://www.jamcity.com), eller genom att skicka dig ett meddelande via e-post eller via programvaran. Du ska ansvara för att granska och bekanta dig med sådana ändringar. Din användning av Programvaran efter sådant meddelande innebär att du godkänner de ändrade villkoren i detta Avtal.

2. BEHÖRIGHET

Du måste vara minst 13 år gammal (eller en sådan lägsta ålder som är tillämplig i ditt land och/eller bosättningsstat) för att skapa ett konto för att använda programvaran. Om du är yngre än 18 år får du endast använda programvaran om din förälder eller vårdnadshavare har läst och godkänt detta avtal. Genom att använda programvaran representerar du och garanterar att du (eller din förälder eller vårdnadshavare, i tillämpliga fall) har granskat och godkänt detta avtal. Föräldrar och vårdnadshavare är ansvariga för deras barns handlingar under 18 år när de använder vår programvara.Du framställer vidare och garanterar för företaget att: (i) du är en person (d.v.s. inte ett företag); (ii) all registreringsinformation som du skickar in är korrekt och sanningsenlig och (iii) du bibehåller riktigheten i sådan information. Du intygar också att du har laglig rätt att använda och få åtkomst till Programvaran och tar fullt ansvar för valet och användningen av och åtkomsten till Programvaran. Detta avtal är ogiltigt när det är förbjudet enligt lag, och rätten att få åtkomst till Programvaran återkallas i sådana jurisdiktioner.

3. RÄTT ATT AVSLUTA ÅTKOMST OCH KONTO

UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGRA ANDRA RÄTTIGHETER, KAN FÖRETAGET BEGRÄNSA, AVBRYTA, AVSLUTA, MODIFIERA ELLER RADERA KONTON ELLER ÅTKOMST TILL FÖRETAGETS PROGRAMVARA ELLER DELAR AV DEN, OM DU INTE, ELLER FÖRETAGET MISSTÄNKER ATT DU INTE FÖLJER NÅGOT AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER FÖR NÅGON FAKTISK ELLER MISSTÄNKT ILLEGAL ELLER FELAKTIG ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN, MED ELLER UTAN VARSEL TILL DIG. DU KAN FÖRLORA DITT ANVÄNDARNAMN OCH PERSONA PÅ GRUND AV AVSLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV KONTOT SAMT EVENTUELLA FÖRMÅNER, PRIVILEGIER, FÖRTJÄNADE FÖREMÅL OCH INKÖPTA ARTIKLAR ASSOCIERADE MED DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN OCH FÖRETAGET HAR INGA SKYLDIGHETER ATT KOMPENSERA DIG FÖR SÅDANA FÖRLUSTER ELLER RESULTAT.UTAN ATT BEGRÄNSA VÅRA ÖVRIGA RÄTTSMEDEL KAN FÖRETAGET BEGRÄNSA, AVBRYTA ELLER AVSLUTA PROGRAMVARAN OCH ANVÄNDARKONTON ELLER DELAR AV DEM, FÖRBJUDA ÅTKOMST TILL VÅRA SPEL ELLER WEBBPLATSER OCH DERAS INNEHÅLL, PROGRAMVARA, TJÄNSTER OCH VERKTYG, FÖRDRÖJA ELLER TA BORT INNEHÅLL VI ÄR VÄRD FÖR, OCH TA TEKNISKA ELLER JURIDISKA STEG FÖR ATT FÖRHINDRA ANVÄNDARE FRÅN ATT FÅ ÅTKOMST TILL PROGRAMVARAN OM VI TROR ATT DE SKAPAR RISKER ELLER EVENTUELLA RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER, GÖR INTRÅNG PÅ TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ELLER DERAS AGERANDE INTE ÖVERENSSTÄMMER MED MENINGEN ELLER ANDAN AV VÅRA VILLKOR. DESSUTOM KAN FÖRETAGET UNDER SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER OCH EFTER EGET GOTTFINNANDE, UPPHÖRA ELLER AVSLUTA KONTON FÖR ANVÄNDARE SOM KAN HA ÖVERTRÄDIT TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER UPPREPADE GÅNGER.

4. PROGRAMVARANS INNEHÅLL

Alla material som visas eller utförs på Programvaran
(inklusive men inte begränsat till alla spel, titlar, datorkod, teman, objekt, karaktärer, karaktärsnamn, berättelser, dialog, modeord, begrepp, konstverk, animationer, ljud, musikaliska kompositioner, audiovisuella effekter, metoder för användning, moraliska rättigheter, dokumentation, chattranskript i spelet, information om karaktärsprofil, inspelningar av spel som spelas med en spelklient från Företaget och Företagets spelklienter och serverprogramvara) är skyddade av upphovsrätt. Du ska följa alla upphovsrättsmeddelanden, varumärkesregler, information och begränsningar i innehåll som är tillgängligt via Programvaran, och får inte använda, kopiera, reproducera, ändra, översätta, publicera, sända, överföra, distribuera, utföra, ladda upp, visa, licensera, sälja eller på något annat sätt utnyttja någon form av innehållet eller inlägg från tredje part eller andra äganderättigheter som inte ägs av dig: (i) utan föregående uttryckliga skriftliga medgivanden från respektive ägare, och (ii) på något sätt som kränker någon tredje parts rättigheter.Du får inte ändra, publicera, överföra, delta i överföring eller försäljning av, reproducera (med undantag för vad som uttryckligen anges i detta avsnitt 1), skapa derivatverk baserade på, distribuera, utföra, visa eller på något sätt, helt eller delvis, utnyttja programvaran.Under användning av programvaran kan du och andra användare tillhandahålla information som kan användas av Företaget i samband med Programvaran och som kan vara synlig för vissa andra användare. Du förstår att genom att publicera information eller innehåll på Programvaran eller på annat sätt tillhandahålla innehåll, material eller information till Företaget eller i samband med Programvaran (kollektivt ”Inlagor från användare”) ges Företaget härmed en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, evig, oåterkallelig och överlåtbar rätt att fullt ut utnyttja sådana Inlagor från användare (inklusive alla relaterade immateriella rättigheter) och låta andra göra det. Företaget delar emellertid endast personuppgifter som identifieras i Företagets nuvarande sekretesspolicy JAMCITY.com/privacy i enlighet med denna policy. Härmed beviljar du och kommer att bevilja varje användare av Programvaran en icke-exklusiv licens för att få tillgång till dina Inlagor från användare via Programvaran och att använda, modifiera, reproducera, distribuera, förbereda derivatarbeten av, visa och utföra sådana Inlagor från användare som tillåts genom Programvarans funktionalitet och enligt detta avtal. Du förstår även att Företaget behåller rätten att omformatera, ändra, skapa derivatverk av, göra utdrag från och översätta eventuella Inlagor från användare som skickats in av dig. Du förstår att all information som publiceras offentligt eller överförs privat via programvaran är personens eget ansvar från vilken sådant innehåll har sitt ursprung och att Företaget inte kommer att vara ansvarigt för eventuella fel eller utelämnade uppgifter i något innehåll.Du förstår att Företaget inte kan garantera identiteten för andra användare som du kan interagera med när du använder Programvaran. Företaget kan dessutom inte garantera att data som användare eventuellt tillhandahåller om sig själva är äkta. Du bekräftar att allt innehåll som du får åtkomst till genom att använda Programvaran sker på egen risk och att du är ensamt ansvarig för eventuella skador eller förluster för någon part som härrör från detta.

”JAM CITY,” ”Cookie Jam,” ”Cookie Jam Blast,” ”Genies & Gems,” ”Panda Pop,” ”Panda Jam,” ”Mind Jolt,” ”Juice Jam,” ”Wild Things, Animal Adventure,” ”Kitty City,” och ”World War Doh” och dess tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Företaget. Alla rättigheter förbehålls. Alla varumärken som inte ägs av företaget som visas i Programvaran tillhör respektive ägare som eventuellt kan vara anknutna till, anslutna till eller sponsrade av Företaget.

5. DIN GARANTI

Du garanterar, framställer och godkänner att du inte bidrar med något innehåll eller på annat sätt använder programvaran på ett sätt som (i) gör intrång i eller kränker immateriella rättigheter eller upphovsrätter, offentliga eller privata rättigheter eller andra rättigheter från tredje part, (ii) bryter mot någon lag, föreskrift eller förordning (iii) är skadligt, bedrägligt, vilseledande, hotande, kränkande, trakasserande, skadegörande, ärekränkande, vulgärt, obscent, farligt eller på annat sätt anstötligt (iv) omfattar kommersiell verksamhet och/eller försäljning utan Företagets föregående skriftliga medgivande, såsom tävlingar, byteshandel, reklam eller pyramidspel (v) efterliknar någon person eller enhet, inklusive utan begränsning till någon anställd eller ombud för företaget; eller (vi) innehåller virus, trojansk häst, mask, tidbomb eller annan skadlig datorkod, fil eller program. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ta bort innehåll från Programvaran, av vilket skäl som helst (inklusive men inte begränsat till, efter mottagande av fordringar eller påståenden från tredje part eller myndigheter om sådant innehåll eller om Företaget misstänker att du kan ha brutit mot föregående mening), eller utan någon anledning alls. Du, och inte Företaget, förblir ensamt ansvarig för allt innehåll som du laddar upp, publicerar, skickar via e-post, sänder eller på annat sätt sprider med eller i samband med Programvaran, och du garanterar att du har alla rättigheter som krävs för att tillhandahålla sådant innehåll till Företaget och att du ger Företaget rätt att använda sådan information i samband med Programvaran och som annars anges häri.

6. BEGRÄNSNINGAR

Du tar fullständigt ansvar och antar risken för all din verksamhet i samband med Programvaran. Eventuella bedrägliga aktiviteter, missbruk eller andra olagliga aktiviteter kan vara skäl till att återkalla din rätt att få åtkomst till eller använda Programvaran. Du får inte lägga upp eller överföra, eller låta lägga upp eller överföra, någon form av kommunikation eller uppmaning som är utformad för eller avsedd att erhålla lösenord, konto- eller privat information från någon Företagsanvändare. Användning av Programvaran för att bryta mot säkerheten för något datanätverk, knäcka lösenord eller säkerhetskrypteringskoder, överföra eller olagligt lagra material (inklusive material som kan anses vara hotande eller oanständigt) eller medverka i någon form av olaglig verksamhet är uttryckligen förbjuden.
Du kommer inte att använda Maillist, Listserv, någon form av automatisk svarsmetod eller ”spam” på programvaran, eller några processer som körs eller aktiveras när du inte är inloggad på Programvaran eller som på annat sätt stör det korrekta arbetet av, eller skapar en orimlig belastning på, Programvarans infrastruktur. Dessutom är all användning av manuell eller automatiserad programvara, enheter eller andra processer för att ”crawla”, ”skrapa” eller köra webbspindlar på någon del av Programvaran strängt förbjuden. Du kommer inte att dekompilera, omvandla eller på annat sätt försöka få källkoden för programvaran.

7. FRISKRIVNING AV GARANTI

Företaget har inget särskilt förhållande med eller förvaltaruppdrag gentemot dig. Du bekräftar att företaget inte har någon kontroll över och ingen skyldighet att vidta åtgärder angående: vilka användare som får åtkomst till Programvaran; vilket innehåll du får åtkomst till via Programvaran; vilken påverkan Programvaran eller dess innehåll har på dig; hur du kan tolka eller använda innehållet som är tillgängligt via Programvaran; eller vilka åtgärder du kan vidta på grund av att du exponerats för Programvaran. Du friskriver Företaget från allt ansvar för innehåll som du har förvärvat eller inte förvärvat via Programvaran. Programvaran kan innehålla eller hänvisa dig till webbplatser som innehåller information som vissa personer kan finna stötande eller olämpliga. Företaget gör inga framställningar om innehåll som ingår i eller är tillgängligt via Programvaran, och Företaget ansvarar inte för eller är skadeståndsskyldiga för korrektheten, efterlevnad av upphovsrätten, laglighet eller anständighet i material som finns i eller är tillgängligt via Programvaran. PROGRAMVARAN OCH EVENTUELLA FÖRETAGSTJÄNSTER RELATERADE TILL DEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ICKE-INTRÅNG ELLER ATT ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN INTE SKA VARA UTAN AVBROTT ELLER FEL. VISSA STATER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR FÖR HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI VARAR, SÅ DE OVANSTÅENDE GARANTIERNA KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

8. SEKRETESSPOLICY

För information om Företagets behandling av personuppgifter läs Företagets nuvarande sekretesspolicy på www.JAMCITY.com/privacy/, vilken härmed införlivas genom hänvisningen. Ditt godkännande av detta avtal utgör ditt godkännande och avtal till att vara bunden till Företagets Sekretesspolicy.

9. REGISTRERING OCH SÄKERHET

Som ett villkor för att få använda vissa aspekter av
Programvaran kan du vara skyldig att registrera dig hos Företaget och välja ett lösenord och användarnamn (“Företagsanvändar-ID”). Du ska ge Företaget korrekt, fullständig och uppdaterad registreringsinformation. Underlåtenhet att göra detta ska utgöra ett brott mot detta Avtal, vilket kan leda till att ditt konto omedelbart avslutas. Du får inte (i) välja eller använda som Företagsanvändar-ID ett namn på en annan person med avsikt att utge dig för att vara den personen eller (ii) använda som Företagsanvändar-ID ett namn som omfattas av någon annan persons rättigheter utan särskilt godkännande. Företaget förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att vägra registrera eller annullera ett Företagsanvändar-ID. Du ansvarar för att hålla ditt lösenord hemligt.

10. ERSÄTTNING

Du kommer att ersätta och hålla Företaget, dess moderbolag, dotterbolag, samarbetspartners, befattningshavare, chefer, tjänstemän och anställda skadelösa från och mot eventuella fordringar, tvister, krav, skulder, skador, förluster samt kostnader och utgifter inkluderat, utan begränsning, till juridiska och redovisningsavgifter som härrör från eller på något sätt i samband med (i) din åtkomst till Programvaran, (ii) användning av Programvaran, och/eller (iii) din överträdelse av detta Avtal eller överträdelse av dig eller någon tredje part som använder ditt konto av någon immateriell äganderätt eller annan rättighet för någon person eller enhet.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING.

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG,SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖRETAGET ELLER DESS LEVERANTÖRER, ELLER DERAS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER OMBUD ANSVARA I HÄNSYN TILL PROGRAMVARAN ELLER ÄMNET FÖR DETTA AVTAL UNDER NÅGOT KONTRAKT, OAKTIGHET, OBLIGATIONSRÄTT, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN JURIDISK ELLER LIKNANDE TEORI (I) FÖR NÅGOT BELOPP SOM SAMMANLAGT ÄR DEN STÖRRE SUMMAN AV DE AVGIFTER DU HAR BETALAT ELLER 100 DOLLAR; (II) FÖR EVENTUELLA INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SPECIELLA, EXEMPLIFIERANDE ELLER FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFSKADESTÅND AV NÅGOT SLAG; (III) FÖR DATAFÖRLUST ELLER KOSTNADER FÖR UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER; ELLER (IV) FÖR NÅGOT SOM STÅR UTANFÖR FÖRETAGETS RIMLIGA KONTROLL (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, EVENTUELLA SKADOR SOM UPPKOMMER GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN UNDER ANVÄNDNING AV ETT MOTORFORDON OCH DÄRMED BRYTA MOT DETTA AVTAL).

12. PRENUMERATIONSAVGIFTER OCH BETALNING

Vissa företagsspel kan erbjuda en månatlig prenumerationsplan och en gratis testprenumeration. Om du köper en prenumerationsplan, debiteras prenumerationsavgiften på ditt iTunes-konto om du använder en Apple-enhet och via ditt Google Play-konto om du är en Android-användare. Priserna för prenumerationsplanen kan variera beroende på ditt land. Månadsabonnemang debiteras i början av din prenumerationsperiod och debiteras varje månad därefter till den nuvarande kursen såvida du inte avbryter den.Automatisk återkommande betalningNär du köper en prenumerationsplan bekräftar du att din prenumeration automatiskt kommer att förnyas varje månad om du inte avbryter den eller avaktiverar automatisk förnyelse minst 24 timmar före utgången av den aktuella månatliga prenumerationsperioden. Om du inte avbryter din prenumeration debiteras den betalningsmetod du valt automatiskt med den då aktuella månatliga prenumerationsavgiften inom 24 timmar efter kalenderdagen motsvarande dagen då du påbörjade din prenumeration. Om din månadsprenumeration började på en dag som inte ingår i en viss månad, kan vi debitera dig den andra dagen i den tillämpliga månaden som vi anser lämpligt. Till exempel, om ditt prenumeration startade den 31 januari, kommer ditt nästa betalningsdatum sannolikt att vara 28 februari och du debiteras på det datumet.
Din prenumerationsplan fortsätter tills den avbryts av dig eller vi avslutar åtkomst till eller användning av programvaran i enlighet med detta avtal.Gratis testperioder

Vi erbjuder gratis testprenumerationer då du kan använda tjänsterna under en begränsad provperiod utan betalning. Gratis testprenumerationer är bara tillgängliga för nya prenumeranter. Om du inte avbryter din gratisprenumeration innan provperiodens slut börjar vi (eller vår tredje parts betalningsbehandlare) debitera den tillämpliga prenumerationsavgiften, vare sig det är återkommande för en månatlig eller årlig prenumeration eller en gång för en livstidsprenumeration tills du avbryter din prenumeration. Instruktioner för avbrytande anges nedan i avsnittet ”Avsluta prenumeration” nedan. Om du köper en prenumerationsplan innan din kostnadsfria provperiod löper ut förloras alla outnyttjade delar av den kostnadsfria testperioden.

Avsluta prenumeration

Du kan avsluta prenumerationen när som helst. Om inte ett undantag gäller enligt tillämplig lag i din jurisdiktion kommer du inte att få någon återbetalning av någon del av prenumerationsavgiften som betalats för den dåvarande prenumerationsperioden vid avslutandet. För att avsluta kan du stänga av automatiska förnyelser i programmets kontoinställningar. Om du använder programvaran på en Apple-enhet kan du också avsluta via inställningarna på din enhet. Gå till Inställningar, knacka på iTunes & App Store, tryck på ditt Apple-ID, tryck på Visa Apple-ID, logga in om du uppmanas och tryck sedan på Hantera under prenumerationer. Om du är Android-användare öppnar du Google Play Store på din enhet, knackar på Meny och sedan på Prenumerationer. Tryck på prenumerationen för att avsluta och tryck sedan på Avsluta.

Vi kan säga upp tillgången till eller användningen av programvaran, efter eget gottfinnande, när som helst och utan föregående meddelande. Inga avgifter återbetalas, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag i din jurisdiktion.

Prenumerationsprisändringar

Priset på prenumerationer kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Om vi ändrar priset på din månads- eller årsprenumeration har du möjlighet att avbryta när som helst innan det nya priset tillämpas.

13. KÖP I APPAR AVGIFTER – OCH BETALNING

I programvaran kan användare köpa, med ”riktiga” pengar, en begränsad, personlig, icke-överförbar, icke-underlicensbar, återkallelig licens för att använda (a) ”virtuell valuta”, inklusive men inte begränsat till virtuella pengar eller virtuella diamanter, som alla används i Företagets spel (b) ”virtuella artiklar i spelet” (tillsammans med ”virtuell valuta” kallat ”Virtuella artiklar”); och (c) andra varor eller tjänster (”Varor”). Du har endast tillåtelse att köpa Virtuella artiklar från oss eller våra auktoriserade partners via Programvaran.Företaget kan när som helst hantera, reglera, kontrollera, ändra eller ta bort Virtuella artiklar och/eller Varor, med eller utan förvarning. Företaget har ingen skyldighet gentemot dig eller någon tredje part om Företaget bestämmer sig för att göra sådana rättigheter gällande.Överföringen av Virtuella artiklar och Varor är förbjudet förutom när det uttryckligen är tillåtet i Programvaran. Om det inte uttryckligen godkänns i Programvaran, får du inte sälja, lösa in eller på annat sätt överföra Virtuella artiklar eller Varor till någon person eller enhet, inklusive men inte begränsat till Företaget, en annan användare eller någon tredje part.ALLA INKÖP OCH INLÖSEN AV VIRTUELL VALUTA OCH VIRTUELLA FÖREMÅL GENOM PROGRAMVARAN ÄR SLUTGILTIGA OCH INTE ÅTERBETALNINGSBARA, FÖRUTOM ENLIGT VAD KRÄVS ENLIGT GÄLLANDE LAG.

Tillhandahållandet av Virtuella artiklar för användning i Företagets spel är en tjänst som tillhandahålls av Företaget och som påbörjas omedelbart när Företaget godkänner ditt inköp.

Du samtycker till att betala alla avgifter och eventuella skatter som uppstått från din användning eller någon som använder ett Konto som är registrerat i ditt namn. Företaget kan när som helst ändra prissättningen för de varor och tjänster som erbjuds via Programvaran. DU VIDKÄNNER ATT FÖRETAGET INTE BEHÖVER ÅTERBETALA AV NÅGON ANLEDNING, OCH ATT DU INTE TAR EMOT PENGAR ELLER ANNAN KOMPENSATION FÖR OANVÄNDA VIRTUELLA ARTIKLAR NÄR ETT KONTO STÄNGS, OAVSETT OM DENNA STÄNGNING VAR FRIVILLIG ELLER OFRIVILLIG.

14. WEBBPLATSER OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART

Programvaran kan innehålla länkar till webbplatser eller tjänster från tredje part som inte ägs eller kontrolleras av Företaget. När du får åtkomst till webbplatser eller tjänster från tredje part gör du det på egen risk. Härmed framställer och garanterar du att du har läst och samtyckt till att vara bunden till alla tillämpliga policyer för webbplatser eller tjänster från tredje part som rör din användning av Programvaran och att du agerar i enlighet med dessa policyer utöver dina skyldigheter enligt detta Avtal. Företaget har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, korrektheten, sekretesspolicyer eller praxis av eller åsikter som uttrycks på några webbplatser eller för några tjänster från tredje part. Dessutom kommer Företaget inte att och kan inte övervaka, verifiera, censurera eller redigera innehållet på någon webbplats från tredje part.Genom att använda Programvaran befriar du uttryckligen Företaget från och håller Företaget skadeslöst från all ansvarsskydlighet som uppstår till följd av din användning av webbplatser eller tjänster från tredje part.

15. AVSLUTANDE

Detta avtal ska förbli giltigt och i kraft så länge du använder Programvaran. Du kan när som helst avsluta din användning av Programvaran genom att avinstallera den från din enhet. Om du automatiskt förnyar prenumerationen, följ instruktionerna i avsnittet ”Avsluta prenumeration” ovan för att avbryta ditt prenumeration. Företaget kan avsluta eller avbryta din åtkomst till Programvaran, av någon anledning eller utan någon anledning, och utan förvarning, vilket kan leda till förverkande och förstörelse av all information som är förknippad med din användning av Programvaran. Eventuella avgifter som betalas härunder kan inte återbetalas, såvida inte det inte krävs enligt gällande lag i din jurisdiktion. Återbetalningsbegäranden ska riktas till appleverantören. Apples villkor finns på https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html; Googles villkor finns på https://play.google.com/intl/en-us_us/about/play-terms/index.html.När ditt konto avslutas kommer din rätt att använda Programvaran automatiskt att upphöra. Avsnitt 4, 7, 10 och 11 ska gäller efter uppsägningen.

16. ÖVRIGT

Underlåtenhet av någon part att i något avseende utöva någon rätt som föreskrivs häri skall inte betraktas som ett avstående från eventuella ytterligare rättigheter under detta Avtal. Avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse kommer att gälla endast om den är skriftlig och undertecknad av en vederbörligen auktoriserad representant för Jam City. Förutom vad som uttryckligen anges i detta avtal kan utövandet av endera parten av någon av sina rättsåtgärder inom ramen för detta avtal inte påverka andra åtgärder enligt detta avtal, eller på annat sätt. Alla meddelanden eller annan kommunikation som tillhandahålls av Jam City enligt detta avtal, inklusive information om ändringar av detta avtal kommer att ges: (i) via e-post; eller (ii) genom att posta till tjänsterna. För meddelanden som skickas via e-post, kommer datumet för mottagandet att anses vara det datum då ett sådant meddelande överförs. Om någon bestämmelse i detta Avtal visar sig vara overkställbar eller ogiltig, ska denna bestämmelse begränsas eller elimineras till den minsta möjliga omfattning som krävs för att detta Avtal i övrigt ska förbli giltigt och i kraft och verkställbart. Detta avtal kan inte överföras, överlåtas eller underlicensieras av dig förutom med Företagets föregående skriftliga medgivande. Varje försök av dig att tilldela eller överföra detta avtal utan sådant samtycke kommer att vara ogiltigt. Företaget kan överföra, överlåta eller delegera detta Avtal och dess rättigheter och skyldigheter utan samtycke.
Med förbehåll för ovanstående kommer detta avtal att binda och försäkra parterna, deras efterträdare och tillåtna övertagare.Båda parterna är överens om att detta Avtal, inklusive den integrerade sekretesspolicyn, är det fullständiga och enda utlåtandet om parternas ömsesidig förståelse, och det ersätter och annullerar alla tidigare skriftliga och muntliga avtal, meddelanden och andra överenskommelser gällande detta Avtals ämne, och att alla ändringar måste vara skriftliga och undertecknade av båda parter, med undantag för vad som annars anges häri.

17. Tvistlösning och skiljeavtal

Läs detta avsnitt efter avsnitt noggrant eftersom det begränsar det sätt på vilket vi kan använda rättsmedel mellan varandra. Detta avsnitt 17 gäller endast för dig om du är bosatt i USA eller om du utför några rättsåtgärder mot företag i USA.

 1. Obligatoriskt skiljeförfarande. Vi samtycker var och en till att varje tvist, anspråk eller kontrovers som uppstår till följd av eller hänför sig till detta avtal eller brott, uppsägning, verkställighet, tolkning eller giltighet därav eller användningen av programvaran eller användaröverföringarna (kollektivt, ”tvister”) endast kommer att lösas genom bindande, enskild skiljedom och inte i en grupp, representativ eller konsoliderad rättsåtgärd eller förfarande. Du och företaget accepterar att USA:s federala skiljedomslag reglerar tolkningen och verkställigheten av detta avtal, och att du och företaget avstår från rätten till en rättegång av en jury eller att delta i en grupptalan. Denna skiljedomsbestämmelse ska gälla efter uppsägningen av detta avtal.
 2. Undantag och bortväljande. Som begränsade undantag från avsnitt 17 (a) ovan: (i) kan du försöka lösa en tvist i domstol för små fordringar om den är behörig; och (ii) vi bibehåller var och en rätten att begära föreläggande eller annan rättvis befrielse från en domstol för att förhindra (eller åtfölja) intrång eller missbruk av våra immateriella rättigheter. Dessutom behåller du rätten att helt avvika från skiljedom och processa alla tvister om du ger oss ett skriftligt meddelande om din önskan att göra det via e-post till legal@jamcity.com inom trettio (30) dagar efter det datum då du först godkänner detta avtal.
 3. Genomförande av skiljedom och skiljedomsregler. Skiljedomsförfarandet kommer att administreras av American Arbitration Association (”AAA”) i enlighet med Consumer Arbitrations regler (”AAA-reglerna”) som då är i kraft, med undantag för att ändras i enlighet med detta avsnitt om tvistlösning. AAA-reglerna finns tillgängliga på AAA-webbplatsen och införlivas härmed som referens. Skiljemannen kommer att vara antingen en pensionerad domare eller en advokat som har tillstånd att utöva lag i den stat där skiljedomsförhandlingen ska genomföras och kommer att väljas av parterna från AAA:s lista över skiljedomare. Om parterna inte kan komma överens om en skiljedomare inom sju (7) dagar efter inskickande av begäran om skiljedom, kommer AAA att utse skiljemannen i enlighet med AAA-reglerna. En part som vill inleda skiljedom måste lämna in en skriftlig begäran om skiljedom till AAA och meddela den andra parten i enlighet med AAA-reglerna.
  Eventuella skiljedomsförhandlingar kommer att äga rum i det län (eller församlingen) där du bor, såvida vi inte båda samtycker till en annan plats. Parterna är överens om att skiljemannen ska ha exklusiv behörighet att avgöra alla frågor som rör tolkningen, tillämpbarheten, verkställbarheten och omfattningen av detta skiljedomsavtal.
 4. Skiljedomskostnader. Betalning av alla ansöknings-, administrations- och skiljedomsavgifter regleras av AAA-reglerna. Om du inleder skiljeförfarandet är den enda avgift du måste betala en icke återbetalningsavgift på 200 amerikanska dollar. Om vi vinner i skiljedom kommer vi att betala alla våra advokats avgifter och kostnader och kommer inte att försöka få dem tillbaka från dig. Om du vinner skiljedom har du rätt få ersättning för kostnad för advokaters avgifter och utgifter i den utsträckning som anges i gällande lag.
 5. Dispensklausul för gruppförfaranden. DU OCH FÖRETAGET ACCEPTERAR ATT VAR OCH EN KAN VÄCKA TALAN MOT DEN ANDRA ENDAST I DIN ELLER I SIN INDIVIDUELLA KAPACITET, OCH INTE SOM EN KÄRAN ELLER GRUPPMEDLEM I NÅGOT FÖRFARANDE ELLER GRUPPFÖRFARANDE. Vidare, om parternas tvist löses genom skiljedom, får skiljemannen inte konsolidera en annans anspråk med dina påståenden och kan inte på annat sätt ordna någon form av representant eller gruppförfarande. Om denna specifika bestämmelse visar sig inte kunna verkställas, ska hela avsnittet om tvistlösning vara ogiltigt.
 6. Effekten av ändringar på skiljedom. Om företaget ändrar något av villkoren i detta avsnitt 17 ”Tvistlösning” efter det datum då du först accepterade detta avtal (eller accepterade eventuella senare ändringar av detta avtal), kan du avvisa alla sådana ändringar genom att skicka oss ett skriftligt meddelande (inklusive via e-post till legal@jamcity.com) inom 30 dagar efter det att en sådan ändring trädde i kraft, vilket anges i datumet ”Senast uppdaterat” ovan eller i företagets e-postmeddelande till dig som meddelade dig om sådan ändring. Genom att avvisa alla ändringar samtycker du till att du kommer att skilja ut tvister mellan dig och företaget i enlighet med villkoren i detta avsnitt 17 ”Tvistlösning” från det datum då du först accepterade detta avtal (eller accepterade eventuella senare ändringar av detta avtal).
 7. Ogiltighet. Med undantag för någon av bestämmelserna i 17 § (e) i detta avtal ( ”Class Action Waiver”), om en skiljedomare eller behörig domstol beslutar att någon del av detta avtal är ogiltigt eller ogenomförbart kommer övriga delar av detta Avtal fortfarande att gälla.

18. TILLÄMPLIG LAG OCH PLATS

Tvister styrs av lagen om federala skiljedomar, lagen om federala skiljedomar och lagarna i delstaten Kalifornien utan hänsyn till dess lagvalsregler. Med undantag för vad som uttryckligen anges i avsnitt 17 ”Tvistlösning”, samtycker du till att delstaten Kalifornien och USA:s federala domstolar i Los Angeles ska ha exklusiv behörighet över alla tvister som du och företaget inte är skyldiga att ha genom skiljedom och du samtycker till platsen för sådana domstolar.

19. FORCE MAJEURE

Företaget ska inte ansvara för eventuellt dröjsmål eller underlåtenhet att fullgöra avtalet som orsakats av anledningar som står utanför Företagets rimliga kontroll, inklusive men utan begränsning till någon underlåtenhet härunder på grund av oförutsedda omständigheter eller orsak som ligger utanför Företagets kontroll, såsom force majeure, krig, terrorism, upplopp, embargon, handlingar av civila eller militära myndigheter, eldsvådor, översvämningar, olyckor, strejker eller brist på transportmedel, bränsle, energi, arbetskraft eller material.

20. POLICY FÖR UPPHOVSRÄTTSTVISTER.

Företaget har antagit följande allmänna policy för upphovsrättsintrång i enlighet med Digital Millennium Copyright Act eller DMCA (publicerad på www.lcweb.loc.gov/copyright/legislation/dmca.pdf). Adressen till Företagets utsedda ombud att sända anmälan till om påstådd överträdelse (”Utsett ombud”) anges i slutet i detta avsnitt. Det är Företagets policy att (1) blockera åtkomst till eller ta bort material när det anses trovärdigt att det är upphovsrättsskyddat material som har kopierats olagligt och distribueras av någon av våra annonsörer, närstående bolag, innehållsleverantörer, medlemmar eller användare och (2) ta bort och avbryta tjänsten för personer som överträder upprepade gånger.

 1. Förfarande för rapportering av upphovsrättsintrång:
  Om du tror att material eller innehåll som finns på eller går att få åtkomst till via Programvaran kränker upphovsrätten, skicka ett meddelande om upphovsrättsintrång med följande information till det utsedda ombud som anges nedan:
  1. En fysisk eller elektronisk underskrift från en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrätten som antas överträdits;
  2. Identifiering av verk eller material som överträdits;
  3. Identifiering av det material som påstås kränka upphovsrätten, inklusive information om platsen där det material som kränker upphovsrätten finns och som upphovsrättsinnehavaren försöker ta bort, med tillräcklig noggrannhet så att Företaget kan hitta och verifiera dess existens;
  4. Kontaktinformation om anmälaren inklusive adress, telefonnummer och, om tillgänglig, e-postadress;
  5. Ett utlåtande om att anmälaren i god tro tror att materialet som identifierats i (3) inte är tillåtet av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen; och
  6. Ett utlåtande som görs på grund menedsstraff om att informationen som lämnas är korrekt och den anmälande parten har rätt att göra klagomålet på upphovsrättsinnehavarens räkning.
 2. När en korrekt överträdelseförklaring med ärliga avsikter (Bona Fide Infringement Notification) har mottagits av det utsedda ombudet: Det är företagets policy:
  1. att ta bort eller inaktivera åtkomst till material som kränker upphovsrätten;
  2. att meddela innehållsleverantören, medlemmen eller användaren att det tagits bort eller att åtkomst till materialet har inaktiverats; och
  3. att ta bort personer som överträder systemet upprepade gånger och att Företaget kommer att säga upp innehållsleverantörens, medlemmens eller användarens åtkomst till Programvaran.
 3. Förfarande för att tillhandahålla en motsägande anmälan till det utsedda ombudet:
  Om innehållsleverantören, medlemmen eller användaren anser att materialet som togs bort (eller som åtkomst inaktiverades till) inte kränker upphovsrätten, eller innehållsleverantören, medlemmen eller användaren anser att den har rätt att skicka och använda sådant material från ägaren av upphovsrätten, upphovsrättsinnehavarens ombud eller enligt lagen, måste innehållsleverantören, medlemmen eller användaren skicka en motsägande anmälan som innehåller följande information till det Utsedda ombud som anges nedan:
  1. En fysisk eller elektronisk underskrift av innehållsleverantören, medlemmen eller användaren;
  2. Identifiering av det material som har tagits bort eller som åtkomsten inaktiverats till och platsen där materialet visades innan det togs bort eller inaktiverades;
  3. Ett utlåtande att innehållsleverantören, medlemmen eller användaren tror i god tro att materialet togs bort eller inaktiverades på grund av misstag eller felidentifiering av materialet; och
  4. Innehållsleverantörens, medlemmens eller användarens namn, adress, telefonnummer och, om tillgängligt, e-postadress och ett utlåtande om att en sådan person eller enhet samtycker till den federala domstolens jurisdiktion för den domkrets där innehållsleverantörens, medlemmens eller användarens adress finns, eller om innehållsleverantörens, medlemmens eller användarens adress är belägen utanför USA, för varje domstolskrets där Företaget finns, och att en sådan person eller enhet kommer att acceptera förfarande av processen från den person som anmälde den påstådda överträdelsen.

Om en motsägande anmälan tas emot av det Utsedda ombudet kan Företaget skicka ut en kopia på den motsägande förklaringen till parten som lämnade in det ursprungliga klagomålet, som informerar personen om att Företaget kan ersätta det borttagna materialet eller upphöra att inaktivera det om 10 arbetsdagar. Om inte upphovsrättsinnehavaren lämnar in en domstolsorder gentemot innehållsleverantören, medlemmen eller användaren, kan det borttagna materialet ersättas eller åtkomst till det kan återställas inom 10–14 arbetsdagar eller mer efter mottagandet av motsägande anmälan enligt Företagets eget gottfinnande.

Kontakta Företagets Utsedda ombud för att ta emot anmälan om påstådd överträdelse på följande adress:

JAM CITY, Inc.
Legal Dept.
3562 Eastham Drive
Culver City, CA 90232
legal@jamcity.com

21. RÄTTIGHETER OCH VILLKOR FÖR APPAR

Åtkomst till App från App Store.
Följande villkor gäller för alla appar som nås via eller laddas ner från någon appbutik eller distributionsplattform (som Apple App Store eller Google Play) där appen nu eller i framtiden kan göras tillgänglig (var och en kallad ”appleverantör”). Du accepterar och samtycker till att:

  1. Detta avtal ingås mellan dig och Jam City, och inte med App-leverantören, och Jam City (inte App-leverantören), är ensam ansvarig för appen.
  2. Appleverantören har inte några skyldigheter att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster för appen.
  3. I händelse av att appen inte uppfyller tillämplig garanti kan du meddela appleverantören, och appleverantören kommer att återbetala inköpspriset för appen (om tillämpligt) och i den maximala utsträckning som tillåts i lag kommer appleverantören inte att ha någon annan garantiförpliktelse vad gäller appen. Jam City ansvarar för alla andra anspråk, förluster, skulder, skador, kostnader eller utgifter som kan hänföras till eventuell bristande överensstämmelse med någon garanti.
  4. Appleverantören är inte ansvarig för att hantera alla krav du har eller några krav från tredje part som rör appen eller ditt innehav och användning av appen, inklusive, men inte begränsat till: (i) produktansvarsanspråk; (ii) alla påståenden om att appen inte uppfyller alla tillämpliga lagliga eller reglerande krav; och (iii) fordringar som uppstår enligt konsumentskydd, integritet eller liknande lagstiftning.
  5. Om någon tredje part hävdar att appen eller din innehav och användning av appen kränker tredje parts immateriella rättigheter, kommer Jam City att vara ensamt ansvarigt för utredningen, försvaret, lösningen och ansvarsfriheten för sådana krav på immateriella rättigheter i den omfattning som krävs av detta avtal.
  6. Appleverantören, och dess dotterbolag, är tredjepartsmottagare av detta avtal som är relaterat till din licens till appen, och att appleverantören har rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att verkställa detta avtal som är relaterat till din licens för appen mot dig som tredje part som mottagare av detta.
  7. Att du framställer och garanterar att (i) du inte befinner dig i ett land som omfattas av den amerikanska regeringens embargo eller som finns med på den amerikanska regeringens lista över terroriststödjande länder; och (ii) att du inte finns med på någon lista från amerikanska regeringen över förbjudna parter eller parter belagda med restriktioner.
  8. Du måste också följa alla tillämpliga användarvillkor för tredje part när du använder appen.

22. KONTAKT

Om du har några frågor, klagomål eller anspråk gällande Programvaran, kan du kontakta oss på Jam City, Inc., 3562 Eastham Drive, Culver City, CA 90232 eller support@jamcity.com.